We zijn er voor Beheerders & woningcorporaties

Als er omvangrijke brand- of waterschade is bij een vereniging van eigenaren (vve) of woningbouwvereniging, spelen er veel verschillende belangen. Als beheerder komt er op dat moment veel op je af en moet er veel geregeld worden naast je gewone werk. Onze bouwkundigen hebben veel ervaring met het begeleiden en vaststellen van schades bij appartementencomplexen en nemen alle zorg uit handen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het opstellen van een strip- en reinigingsbestek;
  • het opstellen van een werkomschrijving als grondslag voor een begroting;
  • contact leggen en onderhouden met alle betrokken schade-experts;
  • inventariseren en bestuderen van de verschillende verzekeringspolissen van de eigenaren en/of huurders. Wie heeft waar recht op en op welke polis dient welk onderdeel van de schade te worden geclaimd?;
  • schadebedragen verdelen in juridische schade en gebruikersschade;
  • de verschillende appartementsgerechtigden en huurders ondersteunen bij het indienen van schade aan hun eigendommen en bij het begeleiden van sloop tot en met herstel.

Kortom, alles wat bij een schade veelal op het bordje van de beheerder of de woningbouwvereniging terechtkomt nemen wij over en wij zorgen voor een optimale schaderegeling.

We_zijn_er_voor_beheerders_woningcorporaties_Keijzer_vanderlught_kvdl

de kosten

Als je als beheerder of woningbouwvereniging wordt geconfronteerd met een schade bij een vereniging van eigenaren, dan wijst de verzekeraar een schade-expert aan. De vereniging mag daarnaast een eigen schade-expert inschakelen, die de belangen van de vereniging zo goed mogelijk behartigt. In veel gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten voor een eigen expert tot maximaal de kosten van de expert die door de verzekeraar wordt ingeschakeld.

Omdat wij het schadeproces uit handen nemen en altijd voor een optimale schadevaststelling gaan, besteden wij vaak meer tijd dan de expert die door de verzekeraar wordt ingeschakeld. Dat geeft dan ook een beter resultaat.

Berichten