We zijn er voor Overheid & non-profit

Bij schade aan eigendommen van een gemeente, scholengemeenschap, ziekenhuis, stichting of een andere overheidsinstelling, wordt er veel tijd en energie gevraagd van de medewerkers die daarmee gemoeid zijn binnen de organisatie .

Ook als overheidsinstelling of non-profitorganisatie heb je bij schade recht op bijstand. Onze experts zijn snel ter plaatse om orde in de chaos te scheppen en het schadeproces zo optimaal mogelijk te begeleiden en te regelen. Hierbij staat de voortgang van de exploitatie of dienstverlening centraal. Wij voeren de gesprekken met de schade-experts namens de verzekeraar, herstelbedrijven en andere betrokken partijen. Kortom, we nemen alle zorg rondom het regelen van de schade uit handen.

We_zijn_er_voor_overheid_non-profit_kvdl_Keijzer_vanderlught

de kosten

Als je als overheid of non-profitorganisatie schade hebt, dan wijst de verzekeraar een schade-expert aan. De overheid mag daarnaast een eigen schade-expert inschakelen, die de belangen van de overheid zo goed mogelijk behartigt. In veel gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten voor een eigen expert tot maximaal de kosten van de expert die door de verzekeraar wordt ingeschakeld.

Omdat wij het schadeproces uit handen nemen en altijd voor een optimale schadevaststelling gaan, besteden wij vaak meer tijd dan de expert die door de verzekeraar wordt ingeschakeld. Dat geeft dan ook een beter resultaat.

Berichten